Skip to main content

Albacija značenje

šta znači Albacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Albacija (od latinske reči: albatio) beljenje, sjajanje metala, naročito bakra; posrebravanje metala; tobožnje pretvaranje bakra u srebro; albifikacija.

Reč Albacija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. албатио) бељење, сјајање метала, нарочито бакра; посребравање метала; тобожње претварање бакра у сребро; албификација.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a