Skip to main content

Albanolog značenje

šta znači Albanolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Albanolog stručnjak za albanologiju.

Reč Albanolog sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: стручњак за албанологију.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a