Skip to main content

Albanologija značenje

šta znači Albanologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Albanologija nauka koja se bavi proučavanjem albanskog jezika, književnosti i kulture.

Reč Albanologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: наука која се бави проучавањем албанског језика, књижевности и културе.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a