Skip to main content

Albatros značenje

šta znači Albatros

Na latinici: Definicija i značenje reči Albatros (eng. albatross)zoologija: velika bela morska ptica koja nagoveštava buru

Reč Albatros napisana unazad: albatros i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. албатросс) зоол. велика бела морска птица која наговештава буру

Slično: 
Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a