Skip to main content

Albedo značenje

šta znači Albedo

Na latinici: Definicija i značenje reči Albedo (latinski albus beo, svetao, sjajan) broj koji pokazuje moć odbijanja svetlosti od tela koje samo ne svetli; potpuno belo telo imalo bi albedo =1, jer bi odbilo svu svetlost.

Reč Albedo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. албус бео, светао, сјајан) број који показује моћ одбијања светлости од тела које само не светли; потпуно бело тело имало би албедо =1, јер би одбило сву светлост.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a