Skip to main content

Albinizam značenje

šta znači Albinizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Albinizam (latinski albus beo)medicina: nasledio odsustvo bojene materije, pigmenta u koži kod ljudi i životinja, usled čega koža i kosa izgledaju bele, a oči crvenkaste.

Reč Albinizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. албус бео) мед. наследио одсуство бојене материје, пигмента у кожи код људи и животиња, услед чега кожа и коса изгледају беле, а очи црвенкасте.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a