Skip to main content

Albino značenje

šta znači Albino

Na latinici: Definicija i značenje reči Albino (um. albino, latinski albus beo)medicina: onaj koji boluje od albinizma.

Reč Albino sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (ум. албино, лат. албус бео) мед. онај који болује од албинизма.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a