Skip to main content

Albion značenje

šta znači Albion

Na latinici: Definicija i značenje reči Albion (kelt. „brdska zemlja") staro, danas samo pesničko ime Velike Britanije.

Reč Albion sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (келт. „брдска земља") старо, данас само песничко име Велике Британије.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a