Skip to main content

Albugo značenje

šta znači Albugo

Na latinici: Definicija i značenje reči Albugo (latinski albugo)medicina: bela mrlja na rožnjači oka.

Reč Albugo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. албуго) мед. бела мрља на рожњачи ока.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a