Skip to main content

Albumen značenje

šta znači Albumen

Na latinici: Definicija i značenje reči Albumen (latinski albumen belance)hemija: belančevina

Reč Albumen sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. албумен беланце) хем. беланчевина


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a