Skip to main content

Albumin značenje

šta znači Albumin

Na latinici: Definicija i značenje reči Albumin (latinski albumen)hemija: belančevinasta materija, belančevina.

Reč Albumin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. албумен) хем. беланчевинаста материја, беланчевина.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a