Skip to main content

Ale! značenje

šta znači Ale!

Na latinici: Definicija i značenje reči Ale! (fr. allez) hajdete, idi, napred!

Reč Ale! sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. аллез) хајдете, иди, напред!


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a