Skip to main content

Aletofil značenje

šta znači Aletofil

Na latinici: Definicija i značenje reči Aletofil (od grčke reči: alethes istinit, philos prijatelj) prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet.

Reč Aletofil sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. алетхес истинит, пхилос пријатељ) пријатељ истине, онај који воли истину; филалет.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a