Skip to main content

Aleuromantija značenje

šta znači Aleuromantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleuromantija (od grčke reči: aleuron pšenično brašno, mantefa) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu.

Reč Aleuromantija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. алеурон пшенично брашно, мантефа) прорицање из брашна које се приноси на жртву.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a