Skip to main content

Alef značenje

šta znači Alef

Na latinici: Definicija i značenje reči Alef (hebr. aleph) prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma;isto znači i alfa.

Reč Alef sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (хебр. алепх) прво слово јеврејског и феничанског писма; уп. алфа.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
  • 2021-01-01 23:11:53

    Khan

Sve reči na slovo a