Skip to main content

Aleuron značenje

šta znači Aleuron

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleuron (od grčke reči: aleuron pšenično brašno) bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u biljnim ćelijama, sastavljena od kristalizovane belanče-vine

Reč Aleuron sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. алеурон пшенично брашно) бог. округласта и кристализована органска твар, слична зрнцу, у биљним ћелијама, састављена од кристализоване беланче-вине


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a