Skip to main content

Aleuronat značenje

šta znači Aleuronat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleuronat (od grčke reči: aleuron pšenično brašno) bog. belančevina koja se nalazi u pšenici.

Reč Aleuronat sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. алеурон пшенично брашно) бог. беланчевина која се налази у пшеници.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a