Skip to main content

Alea jakta est značenje

šta znači Alea jakta est

Na latinici: Definicija i značenje reči Alea jakta est (latinski alea jacta est) posl. kocka je bačena,to jest konačno sam se odlučio na neko delo, sad kud puklo da puklo! Cezare-ve reči kada je prešao Rubikon.

Reč Alea jakta est sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. алеа јацта ест) посл. коцка је бачена, тј. коначно сам се одлучио на неко дело, сад куд пукло да пукло! Цезаре-ве речи када је прешао Рубикон.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a