Skip to main content

Aleatiko značenje

šta znači Aleatiko

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleatiko (ital. aleatico) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muska-tovog grožđa.

Reč Aleatiko sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. алеатицо) врста одличног слатког тосканског црвеног вина од муска-товог грожђа.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a