Skip to main content

Aleator značenje

šta znači Aleator

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleator (latinski alea kocka, aleator) igrač kockom, igrač na sreću, kockar

Reč Aleator napisana unazad: rotaelA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. алеа коцка, алеатор) играч коцком, играч на срећу, коцкар

Slično: 
Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a