Skip to main content

Aleatorij(um) značenje

šta znači Aleatorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleatorij(um) (latinski alea kocka, aleatorium) igračnica, kockarnica

Reč Aleatorij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. алеа коцка, алеаториум) играчница, коцкарница


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a