Skip to main content

Aleatorika značenje

šta znači Aleatorika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleatorika (latinski alea kocka) muz. izvođenje koje se temelji na slučajnosti; nastala je u novoj muzici svoćenjem kompozicije na niz obrazaca čiji se poredak prepušta volji izvođača.

Reč Aleatorika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. алеа коцка) муз. извођење које се темељи на случајности; настала је у новој музици своћењем композиције на низ образаца чији се поредак препушта вољи извођача.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a