Skip to main content

Aleatorni značenje

šta znači Aleatorni

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleatorni (latinski alea kocka) slučajan; matematika: aleatorna promenljive: slučajna promenljive.

Reč Aleatorni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. алеа коцка) случајан; мат. алеаторна променљиве: случајна променљиве.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a