Skip to main content

Alegata značenje

šta znači Alegata

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegata (latinski allegata) pl. mesta navedena iz drugih dela, uputstva.

Reč Alegata sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аллегата) пл. места наведена из других дела, упутства.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a