Skip to main content

Alegoričan značenje

šta znači Alegoričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegoričan (od grčke reči: allegorikos) iskazan slikom, slikovit, zavijen

Reč Alegoričan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аллегорикос) исказан сликом, сликовит, завијен


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a