Skip to main content

Alegorija značenje

šta znači Alegorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegorija (od grčke reči: allegoria) poet. govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije, a ne rečima koje ih direktno izražavaju, slikovit govor, slikovito objašnjenje pojma ili misli.

Reč Alegorija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллегориа) поет. говор у коме се појмови и мисли исказују друкчије, а не речима које их директно изражавају, сликовит говор, сликовито објашњење појма или мисли.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a