Skip to main content

Alegorisati značenje

šta znači Alegorisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegorisati (od grčke reči: allegoreo) slikovito govoriti ili pisati; izražavati misli zavijeno, u slikama, a ne direktno.

Reč Alegorisati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аллегорео) сликовито говорити или писати; изражавати мисли завијено, у сликама, а не директно.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a