Skip to main content

Alegorist(a) značenje

šta znači Alegorist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegorist(a) (od grčke reči: allegorikćs) onaj koji prikazuje nešto u slikama, slikovito

Reč Alegorist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аллегорикћс) онај који приказује нешто у сликама, сликовито


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a