Skip to main content

Alegorizirati značenje

šta znači Alegorizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegorizirati (od grčke reči: allegoreo drukčije izražavam, drukčije prikazujem) v. alegorisati

Reč Alegorizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аллегорео друкчије изражавам, друкчије приказујем) в. алегорисати


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a