Skip to main content

Alegretino značenje

šta znači Alegretino

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegretino (ital. allegrettino) muz. umereno alegreto.

Reč Alegretino sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегреттино) муз. умерено алегрето.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a