Skip to main content

Alegrisimo značenje

šta znači Alegrisimo

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegrisimo (ital. allegrissimo) muz. vrlo živo, vrlo veselo, što življe; alegro asai, alegro di molto.

Reč Alegrisimo sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегриссимо) муз. врло »сиво, врло весело, што живље; алегро асаи, алегро ди молто.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a