Skip to main content

Alegro furiozo značenje

šta znači Alegro furiozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro furiozo (ital. allegro furioso) muz. strasno i brzo

Reč Alegro furiozo sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро фуриосо) муз. страсно и брзо


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a