Skip to main content

Alegro kon brio značenje

šta znači Alegro kon brio

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro kon brio (ital. allegro con brio) muz. vrlo veselo, sa žarom, vatreno; alegro kon spirito, alegro kon fuoko.

Reč Alegro kon brio sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро цон брио) муз. врло весело, са жаром, ватрено; алегро кон спирито, алегро кон фуоко.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a