Skip to main content

Alegro kon mogo značenje

šta znači Alegro kon mogo

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro kon mogo (ital. allegro con moto) muz. uzburkano, hitro, brzo.

Reč Alegro kon mogo sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро цон мото) муз. узбуркано, хитро, брзо.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a