Skip to main content

Alegro maestozo značenje

Šta znači Alegro maestozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro maestozo (ital. allegro maestoso) muz. odmereno hitro, sa dostojanstvom

Reč Alegro maestozo napisana unazad: ozotseam orgela

Alegro maestozo se sastoji od 15 slova.

Šta je Alegro maestozo

На Ћирилици: (итал. аллегро маестосо) муз. одмерено хитро, са достојанством

Slično: 
Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a