Skip to main content

Alegro maestozo značenje

šta znači Alegro maestozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro maestozo (ital. allegro maestoso) muz. odmereno hitro, sa dostojanstvom

Reč Alegro maestozo sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро маестосо) муз. одмерено хитро, са достојанством


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a