Skip to main content

Alegro moderato značenje

šta znači Alegro moderato

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro moderato (ital. allegro moderato) muz. umereno veselo, umereno brzo.

Reč Alegro moderato sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро модерато) муз. умерено весело, умерено брзо.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a