Skip to main content

Alegro non tango značenje

šta znači Alegro non tango

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro non tango (ital. allegro pop tanto) muz. ne mnogo brzo.

Reč Alegro non tango sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро поп танто) муз. не много брзо.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a