Skip to main content

Aleja značenje

šta znači Aleja

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleja (od grčke reči: aloe) vot. istočnjačke, naročito afrička, biljna vrsta iz čijeg se lišća cedi gorak sok, od koga se spravljaju lekovi.

Reč Aleja sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. алое) вот. источњачке, нарочито афричка, биљна врста из чијег се лишћа цеди горак сок, од кога се справљају лекови.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a