Skip to main content

Alejkum selam značenje

šta znači Alejkum selam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alejkum selam (tur. -alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir među vama!

Reč Alejkum selam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (тур. -алаyкум-у-ссалам) муслимански поздрав: мир међу вама!


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
  • 2021-10-05 14:24:38

    Asija

    Lep

  • 2022-11-17 10:58:02

    Fadilja

    Lep

Sve reči na slovo a