Skip to main content

Alejkum selam značenje

šta znači Alejkum selam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alejkum selam (tur. -alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir među vama!

Reč Alejkum selam napisana unazad: alejkum selam i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (тур. -алаyкум-у-ссалам) муслимански поздрав: мир међу вама!

Slično: 
Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a