Skip to main content

Aleksandrijski značenje

šta znači Aleksandrijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksandrijski koji se dogodio u Aleksan-driji, koji potiče iz Aleksandrije, po-morskog grada u Donjem Egiptu, koji je osnovao 331. pre n.e. Aleksandar Veliki i bio je u prvim vekovima pre i posle naše ere glavno sedište grčkog obrazovanje i grčke književnosti; otuda: aleksandrijska biblioteka, aleksandrijski gramati-čari, aleksandrijski filozofi (aleksan-drijska škola), i dr.

Reč Aleksandrijski sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: који се догодио у Алексан-дрији, који потиче из Александрије, по-морског града у Доњем Египту, који је основао 331. пре н.е. Александар Велики и био је у првим вековима пре и после наше ере главно седиште грчког образовање и грчке књижевности; отуда: александријска библиотека, александријски грамати-чари, александријски филозофи (алексан-дријска школа), и др.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a