Skip to main content

Aleksandrina značenje

šta znači Aleksandrina

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka.

Reč Aleksandrina sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: свили слична тканина од лана и памука.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a