Skip to main content

Aleksandrinci značenje

šta znači Aleksandrinci

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih naučnika-tumača;isto znači i Septua-ginta

Reč Aleksandrinci sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: овим се именом зове 70 александријских научника-тумача; уп. Септуа-гинта


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a