Skip to main content

Aleksandrit značenje

šta znači Aleksandrit

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksandrit (od grčke reči:)Minerali: vrsta dragog kamena.

Reč Aleksandrit sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) мин. врста драгог камена.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a