Skip to main content

Aleksifarmacija značenje

Šta znači Aleksifarmacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksifarmacija (od grčke reči:) nauka o protivotro-vima

Reč Aleksifarmacija napisana unazad: ajicamrafiskela

Aleksifarmacija se sastoji od 15 slova.

Šta je Aleksifarmacija

На Ћирилици: (грч.) наука о противотро-вима

Slično: 
Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a