Skip to main content

Aleksifarmakon značenje

šta znači Aleksifarmakon

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksifarmakon (od grčke reči: alexo branim, pharmakon lek)medicina: lek protiv trovanja, protivotrov.

Reč Aleksifarmakon sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. алеxо браним, пхармакон лек) мед. лек против тровања, противотров.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a