Skip to main content

Aleksin značenje

šta znači Aleksin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksin (od grčke reči: alexo pomažem, štitim)hemija: svaka materija krvnog seruma koja rastvara strane ćelice.

Reč Aleksin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. алеxо помажем, штитим) хем. свака материја крвног серума која раствара стране ћелице.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a