Skip to main content

Aleksipiretikon značenje

šta znači Aleksipiretikon

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksipiretikon (od grčke reči: alexo branim, rug vatra) med. sredstvo protiv groznice

Reč Aleksipiretikon sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. алеxо браним, руг ватра) мед. средство против грознице


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a