Skip to main content

Alektacija značenje

šta znači Alektacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alektacija (latinski allectatio) mamljenje, primamljivanje, izazivanje draži; čist rad (u bakrorezu).

Reč Alektacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аллецтатио) мамљење, примамљивање, изазивање дражи; чист рад (у бакрорезу).


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a