Skip to main content

Alektriomantija značenje

šta znači Alektriomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alektriomantija (od grčke reči: alektryon petao, man-tef a proricanje) proricanje po pevanju petlova.

Reč Alektriomantija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. алектрyон петао, ман-теф а прорицање) прорицање по певању петлова.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a