Skip to main content

Aleloftorija značenje

šta znači Aleloftorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleloftorija (od grčke reči: allelon međusobni, uzaja-mni, phtefro unittavam, allelophthorfa) fil. izraz kojim je Aristotelo nazvao nagon, u prirodi i životinjskom svetu, za nemilosrdnom međusobnom borbom i uni-štavanjem

Reč Aleloftorija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аллелон међусобни, узаја-мни, пхтефро униттавам, аллелопхтхорфа) фил. израз којим је Аристотело назвао нагон, у природи и животињском свету, за немилосрдном међусобном борбом и уни-штавањем


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a